Tietoa seurasta / Information

Rauman Taiteilijaseura ry

Rauman Taiteilijaseura perustettiin 13.12.1945 lähentämään taiteen eri alueilla toimivia ihmisiä toisiinsa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta Raumalla ja ympäristössä, toimia kuvataiteen ja sen harjoittajien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä lähentää taiteilijoita ja taideyleisöä.

Rauman Taiteilijaseura ry on raumalaisten ja satakuntalaisten kuvataiteilijoiden järjestö, joka kuuluu Suomen kuvataidejärjestöjen liittoon.

Nykyisin seura ylläpitää ja edistää jäsenistön ammatillista osaamista. Tavoitteena on korkeatasoisten näyttelyiden järjestäminen, tiedottaminen sekä taiteen välittäminen. Rauman taiteilijaseuraan kuuluvien taiteilijoiden töitä voi hankkia omakseen myyntinäyttelyistä ja Rauman kirjastossa toimivasta taidelainaamosta.

 

Marko Mertalan teos Turun näyttelystä vuonna 2011

 

  Jäsenhaku


Rauman Taiteilijaseura ry:n jäseneksi voi hakea satakuntalainen tai vakkasuomalainen kuvataiteilija. Hakijalta edellytetään alan koulutusta ja/tai näyttöä osaamisesta ja aktiivisuudesta kuvataiteilijana. Näiden kriteerien perusteella hallitus arvioi hakemukset ja tekee ehdotuksensa Taiteilijaseuran vuosikokouksen päätettäväksi.

Lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemus, johon liität cv:n ja kuvia/videotallenteita/multimediaa uusimmasta tuotannostasi sähköisesti tai kirjeitse. Hakemusliitteitä ei palauteta. Hallitus pyytää tarvittaessa nähtäväksi alkuperäisiä teoksia.

Liittymismaksu on  60 e ja jäsenmaksu vuonna 2020 on 30 e. 

The Artist' Association of Rauma
The Artist’ Association of Rauma was founded in December 1945 and its goal is to enhance visual arts around Rauma area. The Association collects together local artists from various fields  and presents them publicly.  
The Artist’ Association of Rauma is an organization for artist at Satakunta province and it is a regional member of The Artist’ Association of Finland.
The Association wants to progress its members profession by organizing exhibitions and trading artwork. Members artwork can be bought at various exhibitions as well as at gallery Rauman Taidelainaamo, which is located in Rauma main library.
How to become a member
Artist from Satakunta and Vakka-Suomi regions can apply to become a member of the Artist’ Association of Rauma. Applicants must have suitable educational or professional artistic background. The board evaluates the suitability of the applicants and presents the membership proposals in the annual meeting of the Association.
Send an informal membership application by mail or e-mail. Include your CV, and photos/videos/multimedia of your recent artwork. Applications are not returned. If needed, the board of the Association may ask to see the original artwork.
The joining fee for new members is 60 euros, and yearly membership fee for 2020 is 30 euros.